Về Kangaroo holiday lodge 1

Mang phong cách Châu Úc, vì thế bạn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh Kangaroo và màu tím – biểu tượng cho Châu Úc. Bắt đầu hoạt động đầu năm 2016 với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện, đa dạng các dịch vụ.

 

 

Được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 2 năm 2016. Kangaroo Holiday Lodge 1 là khách sạn sang trọng theo kiến trúc và phong thủy Châu Úc. Chúng tôi lựa chọn hình ảnh chú chuột túi để làm biểu tượng và sắc tím làm ga màu chủ đạo cho cả khách sạn. Không những thế thứ tự các căn phòng được bố trí rất khoa học, gồm có 6 tầng với tất cả 30 phòng được chia thành các loại: Phòng sang trọng, phòng vip và phòng bình thường. Với trang thiết bị được đầu tư kỹ càng và hiện đại, điển hình như camera được lắp đặt khắp nơi trong khách sạn để đảm bảo an ninh tối đa, hệ thống smart TV được lắp đặt ở tất cả các phòng để bạn dễ dàng thư giản, giải trí. Điều hòa, tủ lạnh, tủ quần áo, bàn làm việc, tủ cắt sắc,…. Đều đầy đủ trong các phòng.

 

Du khách có thể tìm thấy sự tiện nghi ở chính nơi này. Với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, thân thiên và kỹ năng giao tiếp tốt – họ sự hài lòng cho du khách khi khi lựa chọn Kangaru Holiday Lodge 1. Không những thế, nếu bạn là du khách nước ngoài thì hãy yên tâm bởi chúng tôi tuyển chọn nhân viên theo các tiêu chí: nhân cách, khả năng giao tiếp, ngoại ngữ và ngoại hình.

Hơn thế nữa, Kangaru Holiday Lodge 1 còn có dịch vụ đưa rướt du khách từ phi trường về tận khách sạn và ngược lại từ Khách sạn đến Phi trường. Tại đây chúng tôi có xe máy đủ loại cho du khách muốn trãi nghiệm Đà Nẵng bằng xe máy. Dịch vụ wifi miễn phí, đầy đủ tiện nghi.

Kangaru Holiday Lodge 1 lấy tiêu chí hoạt động từ việc tôn trọng du khách, chú trọng đến sở thích và sự hài lòng. Bởi thế, đến với chúng tôi – bạn sẽ nhận được sự hài lòng tối đa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Our hotel inaugurated on February,2016. Kangaroo Holiday Lodge 1 is a luxury with Europe. We not only chosen the kangaroo for the symbol and purple color for our hotel style but also the orders of rooms arranged very sensible, with 6 floors, 30 rooms are devided a lot of types: The luxury rooms, VIP rooms, and Normal rooms. With the equipment are equipped very careful and modern, for example: the cameras are set a lot of places of our hotel to ensure the max level of the protection, the Smart TV systems are set for all rooms for you to easy relax, entertainment. Air-conditioning, refrigerator, closet, a table to work, safe,… All everything is equipped full for all room.

You can feel the conveniences at our hotel. With the young, kind and communication skilling of our employees, that is the best choice for you when you chose Kangaroo Holiday Lodge 1 to stay. In fact, if you are the foreign guest, let’s be peace of mind because we chosen our employee for the criterion: personality, communication ability, language and look attractive.

 

In fact, Kangaroo Holiday Lodge 1 has a loy of the services: Pick up you from the air port to our Hotel and from our hotel to the air port. In here, we have a loy of type of the light motorcycles for you to experience Danang by light motorcycles, Free Wifi, very convenience


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

我们的酒店于2016年2月落成。袋鼠假日旅馆1是与欧洲的豪华。我们不仅选择了符号和紫色袋鼠为我们的酒店风格,而且房间的顺序排列非常明智,共有6层,30间客房分为很多类型:豪华客房,贵宾室和正常客房。随着设备配备非常小心和现代化,例如:相机设置了我们酒店的很多地方,以确保最大程度的保护,智能电视系统设置为所有房间为您轻松放松,娱乐。空调,冰箱,衣柜,一张桌子上班,安全,...所有的一切都配备齐全的所有房间。

你可以感受到我们酒店的便利。随着年轻,善良和沟通技巧的员工,这是您选择袋鼠假日旅馆1留下来的最佳选择。事实上,如果你是外宾,让我们安心,因为我们选择我们的员工为标准:性格,沟通能力,语言和看起来有吸引力。

 

事实上,袋鼠假日旅馆1有一个服务的loy:接你从空港到我们的酒店,从我们的酒店到空港。在这里,我们有一个轻型摩托车的类型为您体验岘港的轻摩托车,免费Wifi,非常方便

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

우리 호텔은 2016 년 2 월에 개장했습니다. 캉가루 홀리데이 롯지 1은 유럽의 럭셔리 호텔입니다. 우리는 상징적 인 상징 인 캥거루와 호텔 스타일을위한 보라색을 선택했을뿐만 아니라 6 층짜리 객실의 주문도 매우 적절했습니다. 30 개의 객실에는 럭셔리 룸, VIP 룸 및 일반 룸이 있습니다. 장비는 매우 신중하고 현대적인 시설이 갖추어져 있습니다. 예를 들어, 카메라가 보호 구역을 최대한 확보하기 위해 호텔의 많은 장소를 설치하고 스마트 TV 시스템이 모든 객실에 설치되어있어 편안한 휴식을 취할 수 있습니다. 에어컨, 냉장고, 옷장, 탁자, 금고, 모든 것이 모든 객실에 갖추어져 있습니다.

호텔에서 편리함을 느낄 수 있습니다. Kangaroo Holiday Lodge 1을 선택했을 때, 젊고 친절하며 커뮤니케이션 스킬이 직원들에게 최고의 선택이었습니다. 사실, 당신이 외국인 손님이라면, 우리는 직원의 성격, 의사 소통 능력, 언어 그리고 매력을 선택하기 때문에 마음의 평화를 가져야합니다.

 

실제로 캥거루 홀리데이 롯지 (Kangaroo Holiday Lodge 1)는 서비스의 충만 함을 가지고 있습니다. 에어 포트에서 호텔까지 그리고 호텔에서 에어 포트까지 당신을 데리러 올 수 있습니다. 여기에서, 우리는 당신이 가벼운 오토바이, 자유로운 Wifi (매우 편리)에 의한 Danang를 경험하기 위해 당신을 위해 가벼운 오토바이의 타입의 충절을 가지고있다.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

当ホテルは2016年2月にオープンしました。 Kangaroo Holiday Lodge 1はヨーロッパの豪華なホテルです。我々は、カンガルーをシンボルのために選び、ホテルのスタイルのために紫色を選んだだけでなく、6階建てで非常に賢明に配置された部屋のオーダーも30部屋に分かれています:豪華な客室、VIPルーム、ノーマルルーム。機器は非常に慎重かつ近代的な装備されている:例えば、カメラは、保護の最大レベルを確保するために私たちのホテルの多くの場所が設定され、スマートテレビシステムは、あなたが簡単にリラックスして、エンターテイメントのためのすべての部屋に設定されています。エアコン、冷蔵庫、クローゼット、作業テーブル、金庫、...すべて全室全てに備わっています。

当ホテルの便利さを感じることができます。 Kangaroo Holiday Lodge 1を選択した場合、従業員の若者、親切な方、コミュニケーションスキルをお持ちの方が最適です。実際、あなたが外国のゲストであれば、私たちが従業員を人格、コミュニケーション能力、言語そして魅力的なものに選んだので、安心しましょう。

 

実際、カンガルー・ホリデイロッジ1には、サービスの恩恵があります。航空港からホテルまで、ホテルから航空港まで、お客様をお迎えします。ここでは、軽いオートバイでダナンを体験するための軽いオートバイのタイプの恋人、無料の無線LAN、非常に便利です.

Các mục khác...

Các địa điểm du lịch

Gần trung tâm thành phố chính là điều thuận tiện của du khách, từ Kangaroo hotel bạn dễ dàng đến với...

Siêu thị, chợ

Mua sắm là nhu cầu của bất kỳ khách du lịch. Đến với Đà Nẵng, có rất nhiều địa điểm mua sắm nổi tiến...

Khu vui chơi, giải trí

Quý khách đến du lịch Đà Nẵng nên lên cho mình kế hoạch vui chơi giải trí, bởi tại thành phố hiện đạ...